Η Εταιρία

Η VALID.I ιδρύθηκε απο έμπειρους επαγγελματίες του χώρου και δραστηριοποιείται στην παροχή υψηλού επιπέδου ασφαλιστικών υπηρεσιών.

Το απόλυτο φυσιολογικό αίσθημα του φόβου και της ανασφάλειας, που δημιουργούν οι καταστρεπτικές συνέπειες των κινδύνων και περιστοιχίζουν τον άνθρωπο, τον πιέζουν εξακολουθητικά προς αναζήτηση λύσεων, που θα του δημιουργούν αίσθημα εξασφάλισης και σιγουριάς. Αυτή είναι η πρωταρχική γενεσιουργός αιτία, δημιουργίας και ανάπτυξης του ασφαλιστικού θεσμού.

Η VALID.I Α.Ε.Α.Π. προσαρμοσμένη στα διεθνή πρότυπα έχει ως στόχους της την:

favicon   Παροχή Ασφαλιστικών Επιλογών προσδιορισμένων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών.

favicon   Αντιμετώπιση όλων των ασφαλιστικών θεμάτων.

favicon   Επαγγελματική κατάρτιση, Γνώση και Διάθεση Ασφαλιστικών λύσεων, όχι προϊόντων.

favicon   Δια βίου Κατοχύρωση του ασφαλιστικού έργου.

ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΗΣ ΔΙΑΜΕΣΟΛΑΒΗΣΗΣ
ΙΔΡΥΣΗ ΚΑΙ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΤΑ ΒΟΡΕΙΑ ΠΡΟΑΣΤΙΑ

Η Διοίκηση της εταιρίας VALID.I αποφάσισε τη Δημιουργία Συντονιστικού Κέντρου Ασφαλιστικής Διαμεσολάβησης στα πλήρως εξοπλισμένα & με σύγρονα μέσα υποστήριξης Γραφεία που ετοίμασε σε Κεντρικό Σημείο του Δήμου Αμαρουσίου.

Τα γραφεία διαθέτουν πλήρη Διαδικτυακή υποστήριξη συνδεδεμένα με τις αξιολογότερες εταιρίες του κλαδου για να προσφέρουν στους Διαμεσολαβητές Άμεση πρόσβαση στα δεδομένα των Ασφαλιστικών Εταιριών.

Κάθε Διαμεσολαβητής ή Στέλεχος Ασφαλιστικής Επιχείρησης από τη θέση εργασίας του έχει τη δυνατότητα να έχει πλήρη εικόνα & στοιχεία που αφορούν την εξυπηρέτηση των Ασφαλισμένων καθώς με την ενεργοποίηση ΟΝ LINE σύνδεσης που προσφέρει το σύγχρονο μηχανογραφικό σύστημα που εφαρμόζει το Συντονιστικό Κέντρο έχει στη διάθεση του ΟΛΑ τα δεδομένα που αφορούν την υποστήριξη εξυπηρέτησης των ασφαλισμένων.

Το Συντονιστικό Κέντρο συστάθηκε με ιδιαίτερη επιμέλεια από έμπειρους επαγγελματίες του κλάδου, με ιδιαίτερη συνεισφορά στην ανάπτυξη Στελεχών Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων και φιλοδοξεί να καλύψει το κενό & τη μόνωση που δημιουργεί η κατά μόνας θέση & δράση των Ανεξάρτητων Διαμεσολαβητών [Ασφαλιστικοί Σύμβουλοι – Συντονιστές – Ασφαλιστικοί Πράκτορες – Μεσίτες Ασφαλίσεων]. Εντός του Συντονιστικού Κέντρου έχει σχεδιασθεί η λειτουργία Ασφαλιστικής Βιβλιοθήκης & Εκπαιδευτικός Τομέας για την πλήρη & διαρκή Ενημέρωση των στεγαζόμενων – συντονιζόμενων Ασφαλιστικών Διαμεσολαβητών.

Ένα από τα Βασικά χαρακτηριστικά του είναι ότι ο κάθε διαμεσολαβητής έχει τη δυνατότητα να Λειτουργεί με απευθείας σύμβαση Διαμεσολάβησης σε οιαδήποτε έγκριτη Ασφαλιστική Εταιρία δραστηριοποιείται στον Ελλαδικό χώρο & παράλληλα να απολαμβάνει τη δυνατότητα Εξυπηρέτησης & Ενημέρωσης για το σύνολο των Ασφαλιστικών Επιχειρήσεων. Το Συντονιστικό Κέντρο υποστηρίζει τους στεγαζόμενους Ασφαλιστικούς Διαμεσολαβητές με πλήρη Γραμματειακή & Διοικητική υποστήριξη για την ταχύτερη Διεκπεραίωση των υποθέσεων των.

Ο σχεδιασμός των εσωτερικών χώρων διαρυθμίστηκε με τέτοιο τρόπο ώστε να διαθέτει ικανό αριθμό κλειστών γραφείων, αντίστοιχα διπλάσιο αριθμό επιφανών θέσεων εργασίας – ιδιαίτερα ρυθμισμένων  & σημαντικό αριθμό για την εξυπηρέτηση & εκπαίδευση νέων ασφαλιστικών διαμεσολαβητών και υπαλλήλων. Επίσης χώρο υποδοχής επισκεπτών πελατών και θέσεις στάθμευσης Ασφαλιστικών διαμεσολαβητών, Πρακτόρων – Μεσιτών και Ασφαλιστικών υπαλλήλων.

Ιδιαίτερο τομέα του Συντονιστικού Κέντρου αποτελεί το τμήμα υποστήριξης Ασφαλιστικών Εργασιών στο οποίο απευθύνονται νυν Ασφαλιστικοί Διαμεσολαβητές με χαμηλό – μεσαίο μέγεθος  ενεργού Χαρτοφυλακίου το οποίο – με δέσμευση – αναλαμβάνει το KENTΡO εφαρμόζοντας σύστημα ολικής ποιότητας για την πλήρη υποστήριξη του Χαρτοφυλακίου των Διαμεσολαβητών που επιθυμούν. Ταυτόχρονα δε στον Ασφαλιστικό Διαμεσολαβητή που πληρεί τις βασικές προϋποθέσεις επάρκειας γνώσεων, δίνεται η δυνατότητα Άμεσης Πρόσληψης ως Ασφαλιστικού Υπαλλήλου με πλήρη Μισθό, ΙΚΑ,ΤΕΑΠΑΕ και BONUS.

All Rights Reserved to validi.gr © 2021