Αποστολή Δικαιολογητικών (ταχύτερη)

  Αποστολή Δικαιολογητικών


  Διάρκεια Ασφάλισης

  Τηλέφωνο Επικοινωνίας *

  Άδεια κυκλοφορίας *
  |

  |
  Λοιπά έγγραφα (1)
  |

  |
  |
  Υποχρεωτικές Καλύψεις από το Νόμο

  (Σωματικές Βλάβες, Υλικές Ζημιές)

  |
  Προαιρετικές Καλύψεις Οδηγού

  |||||||||||||||||||| Οδική Βοήθεια

  |||||||||||||||| Νομική Προστασία

  |||||||||||||| Θραύση Κρυστάλλων

  ||||||||||||||||| Φυσικά Φαινόμενα

  |||||||||||||||||||||| Χαλαζόπτωση

  ||||||||||||||||||||||| Ολική Κλοπή

  |||||||||||||||||||||| Μερική Κλοπή

  |
  |
  |

  Ενημερώθηκα και Δηλώνω ρητά την συγκατάθεση μου για την επεξεργασία των προσωπικών μου δεδομένων όπως αυτή περιγράφεται από τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων  Δείτε εδώ τους Όρους Χρήσης και την Πολιτική Επεξεργασίας Προσωπικών Δεδομένων


  * Με την Αποστολή των στοιχείων, θα λάβετε εντός 24 ωρών προσφορά για την ασφάλιση του οχήματός σας.

  VALID.I

  Παροχή Ασφαλιστικών Επιλογών προσδιορισμένων στις ανάγκες και τα ενδιαφέροντα των καταναλωτών. Αντιμετώπιση όλων των ασφαλιστικών θεμάτων. Επαγγελματική κατάρτιση. Γνώση και Διάθεση Ασφαλιστικών λύσεων, όχι προϊόντων. Δια βίου Κατοχύρωση του ασφαλιστικού έργου.

  All Rights Reserved to validi.gr © 2021