Ασφάλιση Μοτοσυκλέτας

Ενδεικτική τιμή: 29.00 €

Περιγραφή||||||||||||||||||||||||||||||||(1) Σε περίπτωση ασφάλισης παραπάνω του ενός οχήματος, υπάρχει η δυνατότητα Έκπτωσης.
(2) Εάν είστε Υπάλληλος ΔΕΚΟ, Δημοσίου, Ένστολος, Άνεργος (κλπ), υπάρχει η δυνατότητα Έκπτωσης.
(3) Οι τιμές αφορούν τις υποχρεωτικές ασφαλιστικές καλύψεις που ορίζει ο νόμος.


Problem showing album.
1. Please recheck your google user id : 107401038167157735895
2. Please recheck your album id : 6550231202519397345
3. Please confirm whether this google plus album is public album (visible to everyone).
4. Check official website for more information click here
All Rights Reserved to validi.gr © 2018